tượng vòng nguyệt quế để bàn

1.250.000

Chất liệu : Chất liệu: đế bằng đá, vòng nguyệt quế để bàn mạ vàng cao cấp
Đơn vị: Cái